KURULLAR

Onursal Başkan
Cavit Avcı

Kongre Başkanı 
Levent Avtan                                                                                     
   
Kongre Sekreteri
Cüneyt Kayaalp

Kongre Düzenleme Kurulu
Aydın Alper
Levent Avtan
Hasan Bektaş
Feza Ekiz
Metin Ertem
Rasim Gençosmanoğlu
Koray Karabulut
Cüneyt Kayaalp
Hakan Yanar