ANA KONULAR

Minimal İnvaziv Üst GİS Cerrahisi
·     Özefajektomi
·     Total ve Subtotal Gastrektomi Ve Lenf Nodu Diseksiyonu
·     Gastrik GIST Cerrahisi
·     Gastroözofageal Antireflü Cerrahisi
·     Akalazyada Myotomi
·     Duodenal Ülser Perforasyonuna Onarım

Miniamal İnvaziv Bariatrik ve Metabolik Cerrahi
·     Gastrik Bypass
·     Sleeve Gastrektomi
·     Bariatrik Cerrahide Revizyon
·     Endoluminal Girişimler
·     Metabolik Cerrahide Güncel Teknikler

Minimal İnvaziv HBP Cerrahisi
·     Whipple
·     Distal Pankreatektomi
·     Minor ve Major Hepatektomi
·     Koledok Kist Rezeksiyonu
·     Koledok Taş Cerrahisi
·     Koledokoduodenostomi
·     Hepatikojejunostomi
·     Transduodenal Oddi Rezeksiyonu
·     Kolesistektomi
·     Parsiyel Kolesistektomi
·     Sirotik Hastada Kolesistektomi
·     Kist Hidatik Cerrahisi
·     Kistogastrostomi
·     Pankreatik Nekrozektomi
·     Porto Sistemik Şant Cerrahisi

Minimal İnvaziv Alt GİS Cerrahisi
·       Kolektomiler
·       Anterior ve Aşağı Anterior Rezeksiyon
·       Rektopeksi
·       Transanal Total Mezorektal Eksizyon
·       Total Kolektomi ve Ileorektal Anastomoz
·       Total Proktokolektomi ve J Poş
·       Stoma Açılması
·       İntestinal Obtrüksiyonda Laparoskopi
·       Appendektomi

Gastrointestinal Endoskopi Uygulamalar
·     Gastroskopi
·     Kolonoskopi
·     ERCP
·     Endoskopik Mukozal Rezeksiyon, Submukozal Diseksiyon (EMR, ESD)
·     Endoskopik Stent Uygulamaları

Laparoskopik Fıtık Onarımı
·     İnguinal ve Femoral Herni
·     Ventral Herni
·     Hiatus ve Diafragma Hernileri
·     Stoma Hernileri

Laparoskopik Endokrin ve Solid Organ Cerrahisi
·     Adrenalektomi
·     Ağız Içinden Tiroidektomi
·     Splenektomi
·     Donor Nefrektomi

Laparoskopik Cerrahide Teknik ve Diğer Uygulamalar
·     Pneumoperitoneum Oluşturma
·     Dikiş ve Düğüm Atma
·     Floresan Klavuzluğunda Laparoskopik Cerrahi
·     Laparoskopik Cerrahide Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
·     Robotik Cerrahi Uygulamaları
·     Doğal Delik Cerrahisi (Natural Orifice Surgery)
·     Doğal Delikten Specimen Çıkartma
·     Yeni Stapler ve Hemostaz Cihazlarının Uygulamaları
·     Single Port
·     3D Görüntüleme
·     Travmada Laparoskopi
·     Laparoskopik HIPEC
·     Bilimsel Yazı Nasıl Yazılır?
·     İdeal Bilimsel Sunu Nasıl Olmalı?
·     Mediko Legal Sorunlar